Przedmiot jest realizowany w ramach zajęć fakultatywnych, jego celem jest:

- poznanie przez studentów  organizacji procesu terapeutycznego,
- rozumienie znaczenia włączania dziecka z zaburzeniami rozwojowymi do systematycznej pracy terapeutycznej,
- kształtowanie umiejętności  wykorzystania wybranych metod i technik terapeutycznych w praktyce pedagogicznej,
- kształtowanie umiejętności tworzenia programu pracy terapeutycznej.