Celem kursu jest zapoznanie uczestników z informacjami dotyczącymi Międzynarodowych Organizacji Bezpieczeństwa: Geneza powstania poszczególnych organizacji, członkostwo w organizacjach, zasady funkcjonowania i kompetencje poszczególnych organów organizacji oraz rola organizacji międzynarodowych w zwalczania zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego.