Seminarium licencjackie - Pedagogika opiekuńczo-wychowacza i terapia pedagogiczna 3 rok, I stopnia