Celem modułu jest przygotowanie studentów z teoretycznych i praktycznych podstaw wychowania do twórczości i kreatywności. Studenci pozyskają wiedzę dotyczącą stanowisk naukowych na temat rozwoju kreatywności, teorii procesu twórczego i podstaw wychowania ukierunkowanego na rozwijanie aktywności i ekspresji twórczej, której istotną funkcją jest samorealizacja i dobrostan człowieka.