Program modułu zawiera treści dotyczące szeroko rozumianej aktywności twórczej oraz złożonych uwarunkowań decydujących o potencjale kreacyjnym człowieka.