Celem przedmiotu jest przekazanie informacji na temat możliwości zastosowania wybranych technik terapeutycznych w planowaniu i prowadzeniu zajęć profilaktycznych i interwencyjnych. W ramach kursu studenci poznają przykładowe techniki z zakresu różnych modalności terapeutycznych, nabędą też umiejętność diagnozowania procesów zachodzących w grupie.