W niniejszym kursie studenci znajdą zadania omawiane na konwersatorium z Poszerzonej Chemii Nieorganicznej (Przedmiot obieralny A) na kierunku Chemia.

Kurs poszerzonej chemii nieorganicznej obejmuje zagadnienia:  Charakterystyka pierwiastków grup 1-3. Charakterystyka pierwiastków grup 13-18. Ogólna charakterystyka pierwiastków przejściowych (występowanie i otrzymywanie; konfiguracje elektronowe, właściwości fizykochemiczne, stopy i międzywęzłowe związki metali przejściowych, klastery). Wprowadzenie do chemii koordynacyjnej – liczba koordynacji, wielościan koordynacyjny, izomeria, trwałość termodynamiczna i kinetyczna, zastosowanie teorii pola krystalicznego oraz teorii pola ligandów do interpretacji właściwości spektroskopowych i magnetycznych.  Charakterystyka wybranych grup związków koordynacyjnych – karbonylki metali przejściowych, oksokompleksy i metaloceny – synteza, identyfikacja i zastosowania. Skandowce, tytanowce i wanadowce. Charakterystyka pierwiastków grup szóstej i siódmej.  Fizykochemia pierwiastków grup ósmej, dziewiątej i dziesiątej. Miedziowce i cynkowce – występowanie, otrzymywanie, najważniejsze związki i zastosowania. Lantanowce i aktynowce.

Kurs zgodny z wykładem o tej samej nazwie w siatce studiów niestacjonarnych II stopnia.

Kurs zawiera materiały dydaktyczne.