Witam Wszystkich zainteresowanych!
cel kursu:

  • poznanie instrumentów rynku finansowego i ich specyfiki
  • Znajomość roli jak spełniają dla korzystających z nich na rynku finansowym
  • Reguł rządzących obrotem instrumentami finansowymi
  • Zrozumienie ryzyka wiążącego się z korzystaniem z rynków finansowych i ich instrumentów
  • Zastosowania tej wiedzy dla własnych potrzeb.

    Wykład i ćwiczenia dla Fizyki Medycznej, 2016/2017

    Wykład i ćwiczenia z programowania dla I roku Fizyki i Fizyki Technicznej