Celem wykładu jest zaprezentowanie problemu produkcji radioizotopów medycznych w szerokim zakresie aspektów. Wykład rozpocznie krótkie repetytorium z zakresu fizyki jądrowej obejmujące podstawową wiedzę związaną z produkcją radioizotopów. Następnie zostaną szczegółowo omówione wszystkie stosowane obecnie techniki produkcji radioizotopów ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej powszechnych technik - produkcji reaktorowej i akceleratorowej. Kolejna sekcja będzie obejmowała prezentację sposobów wytwarzania i zastosowania izotopów stosowanych w medycynie. Zostaną także omówione generatory radioizotopów, obrazowanie za pomocą gamma kamery, technika terapii BNCT i kilka innych zagadnień związanych bezpośrednio z tematyka wykładu. Prezentacja będzie dostępna w systemie Moodle, zaś wykład będzie odbywał się za pomocą aplikacji Teams.