W ramach wykładu zostaną omówione wszystkie typy detektorów promieniowania jonizującego, które są obecnie powszechnie stosowane w medycynie klinicznej. Wykład rozpocznie się od prezentacji różnych detektorów gazowych działających zarówno w zakresie pracy komory jonizacyjnej i detektora proporcjonalnego, jak również przy wyższych napięciach obejmujących zakres pracy liczników G.M.. W szczególności dokładnie zostaną omówione komory jonizacyjne typu Markus i Farmer stosowane w dozymetrii klinicznej. Duża część wykładu zostanie poświęcona detektorom termoluminescencyjnym jak również optycznie stymulowanej luminescencji. Oddzielny blok tematyczny stanowić będą techniki pomiaru neutronów. Omówione zostaną również detektory półprzewodnikowe w zakresie pomiaru dawek promieniowania jonizującego jak i stosowane w spektroskopii gamma. Materiały związane z wykładem będą umieszczone na platformie Moodle, zaś wykład odbywać się będzie za pomocą aplikacji Teams.