Historia nauki przedstawiona jest jako ciągły proces zapoczątkowany w starożytnej Grecji przez filozofów, wśród których szczególne miejsce przypada Arystotelesowi jako autorowi koncepcji systemu aksjomatycznego. W takim ujęciu przedstawiona jest historia geometrii i fizyki z uwzględnieniem współczesnych teorii. Przedstawiono osiągnięcia filozofii wieku XIII i rolę uniwersytetów w rozwoju nauki. Niektóre aspekty historii nauki omawiane są na przykładach życia i działalności wielkich postaci jak również wielkich sporów mających miejsce w historii nauki np. sprawa Galileusza.

Zaliczenie

Aktywny udział w zajęciach i zaliczenie samodzielnie opracowanej prezentacji na wybrany temat poruszany na wykładzie. Przykłady tematów: i) historia Akademii Platońskiej, ii) fizyka Arystotelesa, iii) historia astronomii, iv) historia geometrii, v) pojawienie się i rozwój uniwersytetów, vi) życie i dzieło Galileusza itp.

Literatura:

  1. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, PWN, Warszawa 2005
  2. A.K. Wróblewski, Historia fizyki, PWN, Warszawa 2007
  3. M. Iłowiecki, Dzieje nauki polskiej, WT, Warszawa 1981
  4. B. Suchodolski (red.), Zarys dziejów nauk przyrodniczych w Polsce, WP Warszawa 1983
  5. J. Leslie, R.L. Kuhn, The mystery of existence, Willey-Blackwell 2016,
  6. I. Stewart, 17 równań które zmieniły świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2012
  7. I. Stewart, Dlaczego prawda jest piękna, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998