Materiały dydaktyczne do wykładu z Podstaw metod probabilistycznych i statystyki (2020/2021 semestr letni)