Kurs matematyki dla Fizyki Medycznej i Biofizyki.

Materiał zawiera: Funkcje i odwzorowania wielu zmiennych; Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych; Wzór Taylora; Ekstrema funkcji wielu zmiennych; Całka wielokrotna (w R^n); Całka krzywoliniowa; Całka powierzchniowa; Twierdzenia Greena, Gaussa-Ostrogradskiego, Stokesa.