1. Rachunek wektorowy (iloczyn skalarny i wektorowy), elementy rachunku różniczkowego (4 godziny)

2. Mechanika klasyczna, równanie ruchu, dynamika punktu materialnego – (2 godziny)

3. Praca, energia, zasada zachowania energii (3 godziny)

4. Zderzenia, zasada zachowania pędu (3 godziny)

5. Ruch obrotowy, zasada zachowania momentu pędu (3 godziny)

6. Oscylator harmoniczny (3 godziny)

7. Grawitacja (3 godziny)

8. Fale w ośrodkach sprężystych (3 godziny)

9.Zasady termodynamiki – kinetyczna teoria gazów (3 godziny)

10. Elektrostatyka, prawo Gaussa, potencjał elektryczny (3 godziny)

11.Kondensatory i dielektryki, obwody z prądem (3 godziny)

12. Pole magnetyczne, prawo Ampera, prawo Faradaya (3 godziny)

13. Indukcyjność, magnetyczne właściwości materii (3 godziny)

14. Równania Maxwella (3 godziny)

15. Fale elektromagnetyczne (3 godziny)