Celem kursu (15 h) jest prezentacja podstawowych zagadnień związanych z szeroko rozumianą informatyką medyczną. Rozwój technik komputerowych wywarł przemożny wpływ na cywilizację. W krajach wysokorozwiniętych gospodarczo społeczeństwa coraz bardziej stają się "społeczeństwem mobilnym". Komputeryzacja objęła również medycynę i lecznictwo. Obecnie szpitalne rejestry pacjentów obsługiwane są przez dedykowane multimedialne aplikacje obsługujące różne formaty plików. Nowoczesne systemy diagnostyczne i terapeutyczne sterowane są za pomocą komputera i wyspecjalizowanego oprogramowania stały się rzeczywistością. Przepływ informacji w obrębie szpitala odbywa się za pomocą sieci komputerowych. Coraz powszechniejsze stają się medyczne portale dostępne dla pacjentów takie jak np. "Zany lekarz" czy "e-WUŚ", stanowiące swego rodzaju serwis internetowy z segmentu e-usług. Zaczynamy także doceniać zalety telemedycyny, szczególnie przydatnej w czasie trwania epidemii. Roboty medyczne wchodzą powszechnie do praktyk klinicznych ułatwiając prowadzenie skomplikowanych operacji, a nawet przejmując funkcję lekarza. "Sztuczna inteligencja" bazująca na sieciach neuronowych jest niezwykle przydatna przy analizie szczegółowych obrazów diagnostycznych, eliminując prawdopodobieństwo błędnej diagnozy. Tym i wielu innym zagadnieniom związanych bezpośrednio z medycznymi systemami informatycznymi będzie poświęcony niniejszy kurs.