Ten kurs to 15-sto godzinny wykład poświęcony szeroko rozumianym zaawansowanym eksperymentalnie i teoretycznie metodom stosowanym we współczesnej dozymetrii. Wykład obejmuje zagadnienia związane bezpośrednio z technikami pomiaru dawek in vivo w teleradioterapii, a także sposobami wyznaczania widm wiązek terapeutycznych i parametrów opisujących widma. W ramach kursu będą omówione również sposoby pomiarów neutronów, szczególnie przydatne w ochronie radiologicznej personelu medycznego obsługującego akceleratory medyczne, a także we wchodzącej do radioterapii tzw. terapii borowo neutronowej. Cześć zagadnień będzie związana z tzw. dozymetrią obliczeniową bazującą na symulacjach komputerowych i modelowaniu wiązek terapeutycznych realizowanych za pomocą metody Monte Carlo, umożliwiającej uzyskanie efektów praktycznie we wszystkich dziedzinach radioterapii.