Inżynieria odwrotna (reverse engineering) to proces w którym na podstawie obiektu rzeczywistego otrzymujemy jego dokumentacje w formie 3D bądź 2D. W budowie modeli CAD detali fizycznych wykorzystywane są dane ze skanowania 3D. Oczywiście zbieranie punktów pomiarowych komponentów, do których ma powstać dokumentacja może odbywać się ręcznie, przy użyciu standardowych narzędzi lub maszyn pomiarowych, za pomocą skanerów stykowych lub za pomocą urządzeń bezstykowych. W obecnym czasie dochodzi duża grupa technik hybrydowych łączących metody stykowe i bezstykowe. Jednak odtwarzanie skomplikowanych kształtów geometrycznych przy użyciu tradycyjnych technik jest trudne, czasochłonne a często niemożliwe. Odbudowa geometrii powierzchni odbywa się w specjalnym oprogramowaniu, po zaimportowaniu wyników skanowania 3D. Nie jest to proces automatyczny i wymaga dużego nakładu pracy.