Celem kursu jest przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z przedmiotu Analiza matematyczna 1. Egzamin odbędzie się we wrześniu br.