Materiały do konwersatorium z Analizy matematycznej z elementami algebry dla Grupy A.

Moduł ten ma na celu zapoznanie studentów z pojęciem granicy, podstawami rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej,  jak również z wybranymi zagadnieniami algebry.