Kurs przeznaczony dla studentów pierwszego roku matematyki pierwszego stopnia.