Wykład z analizy matematycznej dla sekcji nauczycielskiej II r. matematyki st. dziennych (licencjat)