Celem kursu jest zapoznanie studentów z tematyką i zagadnieniami związanymi z bazami danych. Zaprezentowane zostaną przykłady relacyjnych bazy danych i systemów zarządzania bazami danych na przykładzie serwera MySQL. Przedstawiony zostanie proces instalacji i konfiguracji serwera MySQL oraz zastosowanie typowych narzędzi administratora serwera. W ramach zajęć wprowadzone zostaną podstawowe informacje na temat języka SQL. Studenci zapoznają się z podstawowymi zasadami projektowania baz danych z użyciem specjalizowanych narzędzi lub  języka SQL. Omówione również zostaną polecenia wydobywania i modyfikacji danych w relacyjnych bazach danych za pomocą języka zapytań.