Kolokwia poprawkowe dla grup A,B,C z Analizy matematycznej z elementami algebry