Kurs jest przeznaczony dla studentów 3 roku kierunku Technologia Chemiczna.