Wykład i ćwiczenia w języku angielskim z przedmiotu Mathematics of Finance, Discrete Time Models.