W ramach kursu studenci opanowują:

  • metody określania błędów i niepewności wyniku pomiaru,
  • podstawy języka programowania Visual Basic,
  • metody komunikacji komputera z oprzyrządowaniem pomiarowym.
Kurs stanowi kontynuację zajęć prowadzonych do tej pory w trybie stacjonarnym.