Kurs przedstawia zagadnienia ogólnie związane z projektowaniem takie jak m.in. teoria kolorów i ich oddziaływanie na gracza.