Zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami pomiarowymi wykorzystującymi systemy komputerowe.
Przegląd narzędzi dedykowanych akwizycji danych.
Poznanie sposobu określania błędów i niepewności wyniku pomiaru.
Posiada umiejętność właściwego doboru przyrządu pomiarowego, zastosowania odpowiedniej strategii pomiaru i dokumentowania procesu pomiarowego.