Moduł "Prezentacje multimedialne" ma za zadanie zaznajomić studentów ze współczesnymi środkami przekazu informacji oraz prezentacji danych. Środki te pozwalają w znacznie ciekawszy i łatwiejszy sposób przekazać istotne informacje oraz dane. W ramach modułu omówione są przykładowe aplikacje (np. PowerPoint) typu „slide show” i jak w nich stosować i umieszczać tekst, grafikę, animacje, filmy i dźwięki. Jako pozostałe elementy modułu zostanie omówiona grafika rastrowa jej tworzenie oraz wykorzystanie w prezentacji, tworzenie kolaży i obróbki oraz edycji zdjęć. Jako ostatni element modułu omówiono tworzenie, montaż i edycję filmów. Na bazie aplikacji (np. Windows Movie Maker) przedstawiono jak importować i edytować pokaz slajdów i wideo, edytować i wybierać kompozycje filmów, dodawać i edytować dźwięk oraz udostępniać swoje produkcje.