Modele stanowią bazę współczesnych badań naukowych, prawie we wszystkich dziedzinach nauki. Tworzenie modeli różnych systemów oraz ich badanie przy użyciu technik komputerowej symulacji – to ważny obszar zarówno współczesnej cywilizacji we wszystkich jej wymiarach jak i ważny obszar zastosowań informatyki, angażujący ogromne moce obliczeniowe. Celem kursu jest ogólne omówienie modelowania i symulacji komputerowej, a także podstawowych pojęć związanych z modelowaniem. Przedstawiona zostanie rola modelowania komputerowego i symulacji w inżynierii biomedycznej. Student poznaje przykłady zastosowania modelowania w badaniach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii biomedycznej. Student przyswaja również metodykę tworzenia modeli. Ponadto zostaną uwzględnione występujące w modelach sprzężenia zwrotne oraz sygnały zmienne w czasie. Następnie omówione zostanie łączenie modeli obiektów w celu uzyskania modelu złożonego systemu. W ramach kursu zostanie również przeanalizowane zagadnienie modelowania biomechanicznego oraz wybrane struktury i systemy biologiczne.

Zajęcia odbywają się w całości w e-learningu.