W ramach kursu zostanie omówiona seria przykładów modeli oraz związanych z nimi programów symulacyjnych. Jako obiekty, które będą podlegać modelowaniu, brane będą pod uwagę różne struktury i procesy biologiczne. Zgodnie z metodyką, w pierwszym etapie rozważany obiekt zostanie opisany za pomocą formuł matematycznych, które będą ujmowały w sposób ilościowy interesujące (z punktu widzenia celów modelowania) zależności i relacje zachodzące w tym obiekcie. W kolejnym etapie zostanie utworzony dla tego matematycznego modelu odpowiedni program symulacyjnyZostaną przeanalizowane zarówno modele statyczne, dotyczące zjawisk, w których czynnik czasu nie odgrywa istotnej roli, jak również modele uwzględniające dynamikę rozważanych systemów, czyli takie, które dostarczają rozwiązań będących procesami przebiegającymi w pewnym czasie.