Celem kursu jest zapoznanie z zasadami i praktykami związanymi systematyką manipulatorów oraz z procesem ich projektowania. Poruszone zagadnienia związane są z możliwościami ruchowymi robotów: stopni swobody, układów współrzędnych, translacji i obrotów oraz prostych i odwrotnych zadań kinematyki. Poznane treści mają pomóc w zrozumieniu relacji powstających między członami oraz parami kinematycznymi manipulatora, a także ocenę możliwości wykonywanego przez nie ruchu i pracy. 


Zajęcia odbywają się w całości w e-learningu