Kurs pełni funkcję wspomagającą podczas zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Projektowanie robotów funkcyjnych. Zawiera treści i instrukcje niezbędne do realizacji zadań w oprogramowaniu SolidWorks.