Wykłady i ćwiczenia z przedmiotu: Narzędzia wspomagające tworzenie aplikacji