Mechatronika w inteligentnych budynkach.

Kurs tworzenia rozwiązań informatycznych w budynkach inteligentnych.