Przedmiotem zajęć są narzędzia rozumiane jako zespół algorytmów i urządzeń, których zastosowanie wspomaga pracę użytkownika. Ma to odzwierciedlenie w sposobie obsługi aplikacji/systemu - interfejsie użytkownika. Słowo naturalne należy rozumieć jako zastąpienie lub wspomaganie klasycznych peryferiów komputera, myszkę i klawiaturę w nowe narzędzia, jak rozpoznawanie głosu czy ruchu użytkownika. Tego typu narzędzia są coraz bardziej popularne, a ich gama znacznie się rozszerza, co jest efektem coraz to większej mocy obliczeniowej oraz dynamicznemu rozwojowi algorytmów z kategorii uczenia maszynowego. Za przykład mogą posłużyć chatboty.