Kurs "MODELOWANIE I SYMULACJA SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH" będzie zawierał zagadnienia dotyczące nowoczesnych metod modelowania i symulacji systemów mechatronicznych. Dodatkowo studenci zapoznają się z programami komputerowymi wspomagającymi prace inżynieria systemów mechatronicznych. Przedstawione zostaną poszczególne elementów systemów mechatronicznych (mechaniczne oraz informatyczne). Przedstawione zagadanie będą stanowiły podstawę teoretyczną pozwalającą studentem na realizacje zajęć laboratoryjnych.