Kurs przedstawia szczegółowo zagadnienia związane z tworzeniem, obróbką i renderingiem grafiki 3D w programie Autodesk 3ds Max.

Student po zakończaniu kursu zdobywa umiejętności kompleksowej obsługi jednego z najczęściej wykorzystywanych programów narzędziowych w przemyśle i sektorze rozrywki - kinematografia i gry komputerowe.

Materiał kursu obejmuje zagadnienia wymagane w procesie certyfikacji Autodesk 3ds Max Certified User.