Kurs przygotowany do wspomagania realizacji modułu "PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI REHABILITACYJNYCH" zawiera informacje pomocne studentom w trakcie realizacji tego modułu. W kursie zostały zamieszczone informację na temat:

  • Podstaw metod modelowania konstrukcji rehabilitacyjnych,
  • Rodzajów dostępnych na rynku konstrukcji rehabilitacyjnych,
  • Wymagań jakie muszą spełniać takiego rodzaju konstrukcje,
  • Wykorzystywania nowoczesnych technik modelowania komputerowego zarówno modelowania bryłowego, powierzchniowego oraz hybrydowego.

Również w kursie zostały podane konkretne rozwiązania dostępne na rynku. Dodatkowo kurs zostanie wyposażony w praktyczne przykłady konstrukcji rehabilitacyjnych.