Konwersatorium modułu "Wstęp do procesów stochastycznych"

Zakres tematów:

 1. Martyngały
 2. Definicja i charakteryzacja procesu Wienera
 3. Własności trajektorii procesu Wienera
 4. Proces Poissona
 5. Definicja i własności całki Ito
 6. Wyznaczanie całki Ito z definicji
 7. Formuła Ito i obliczanie całki Ito za jej pomocą

Literatura:

 1. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Script, Warszawa, 2001.
 2. S. Resnick, Adventures in Stochastic Processes, Birkhauser, Boston, 2005.
 3. R. Latała, Wstęp do Analizy Stochastycznej, http://mst.mimuw.edu.pl/wyklady/was/wyklad.pdf.
 4. D. Stirzaker, Stochastic Processes and models, Oxford University Press, New York, 2005.
 5. B. Øksendal, Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2003