Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa B (wykład)

Zakres tematów:

 1. Podstawowe schematy kombinatoryczne
 2. Przestrzeń probabilistyczna jako model doświadczenia losowego. Własności prawdopodobieństwa.
 3. Prawdopodobieństwo warunkowe. Twierdzenie o prawdopodobieństwie zupełnym i wzór Bayesa.
 4. Niezależność zdarzeń i rodzin zdarzeń. Lemat Borela-Cantellego i prawo zero-jedynkowe Kołmogorowa.
 5. Pojęcie zmiennej losowej, jej rozkładu prawdopodobieństwa oraz dystrybuanty. Rozkłady skokowe i ciągłe (posiadające gęstość). Charakteryzacja dystrybuanty i jej związek z gęstością rozkładu ciągłego. Przegląd najważniejszych rozkładów.
 6. Funkcje zmiennych losowych. Twierdzenie o gęstości gładkiego przekształcenia zmiennej losowej.
 7. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej. Pojęcie kowariancji i macierzy kowariancji wektora losowego. Nierówności Jensena, Markowa oraz Czybeszewa.
 8. Funkcja tworząca rozkładu dyskretnego i jej zastosowanie w wyznaczaniu momentów zmiennych losowych.
 9. Niezależność zmiennych losowych oraz jej charakteryzacje w przypadku ciągłym i dyskretnym. Schemat Bernoulliego.
 10. Nierówność Kołmogorowa.
 11. Sumy zmiennych losowych o losowej liczbie składników. Tożsamość Walda i twierdzenie o funkcji tworzącej sumy losowej.

Literatura:

 1. J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Script, Warszawa, 2001.
 2. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewska,  Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach,  tom 1., PWN, Warszawa, 1998.
 3. A. Plucińska, E. Pluciński, Probabilistyka: Rachunek prawdopodobieństwa, Statystyka matematyczna, Procesy Stochastyczne, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000.
 4. A. Plucińska, E. Pluciński,  Zadania z probabilistyki, PWN, Warszawa, 1983.