Kurs PROCESY SKANOWANIA 3D jest kursem na którym zamieszczona pomoce dydaktyczne dla studentów II stopnia realizujących moduł PROCESY SKANOWANIA 3D. Materiały zamieszczone w kursie dotyczą następujących zagadnień:

  • Rodzaje skanerów 3D,
  • Metod przeprowadzania procesy skanowania 3D,
  • Obróbka danych otrzymanych w procesie skanowania 3D,
  • Obsługa specjalistycznego oprogramowania do pracy z danymi pochodzącymi z procesu skanowania 3D,
  • Metody prawidłowego przygotowania obiektu rzeczywistego do procesu skanowania 3D.

Przedstawione zagadnie pozwolą na realizację efektów kształcenia przewidzianych w module PROCESY SKANOWANIA 3D.