Ten kurs będzie miał formę laboratorium w trakcie którego będą prezentowane techniki związane z zaawansowaną analizą rozkładów opisujących różne zjawiska fizyczne, społeczne, ekonomiczne itd. Techniki będą bazowały na obliczeniach numerycznych wykonywanych za pomocą metody Von Neumana stanowiącej jeden ze sposobów realizacji metody Monte Carlo. Będą również zaprezentowane inne przybliżone metody analizy np. obliczanie pola pod rozkładami za pomocą sumy pól powierzchni przybliżających prostokątów. Jako wiedza uzupełniająca zostaną omówione podstawy metody Monte Carlo w tym, będą wykonane testy generatorów liczb pseudolosowych (test widmowy, badanie jednorodności rozkładów itp.). W miarę możliwości planowane jest również repetytorium ze statystyki opisowej w oparciu o program Statistica.