Celem zajęć w tym module jest zaprezentowanie studentom podstawowych problemów z zakresu bioinformatyki. Moduł ma dostarczyć odpowiednią wiedzę z zakresu bioinformatyki, a także zagwarantować znajomość przydatnych narzędzi bioinformatycznych, co ma w konsekwencji doprowadzić do pogłębienia przez studenta wiedzy z zakresu bioinformatyki.