Materiały dydaktyczne do przedmiotu Wstęp do algebry i teorii liczb, studia stacjonarne 2019/2020