Materiały do zajęć z przedmiotu "Wstęp do matematyki obliczeniowej" dla 2. roku studiów I stopnia.