W ramach zajęć uczestnicy otrzymają cztery filmy. Każdy film będzie dotyczył pojedynczego eksperymentu związanego z dozymetrią promieniowania jonizującego. Zadaniem będzie dokładne opracowanie wyników zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami, dokonanie analizy i profesjonalne zaprezentowanie wyników badań. Zajęcia odbywać się będą za pomocą aplikacji Teams.

Oznaczenie zajęć w systemie USOS: 0305-FM-DZ-S1-12-50