Kurs Bazy danych o materiałach ma umożliwić studentowi/studentce nabycie wiedzy dotyczącej baz danych ze szczególnym uwzględnieniem relacyjnych baz danych. Słuchacz/słuchaczka nabywa wiedzę z zakresu możliwości i zastosowania współczesnych systemów bazodanowych jak również zostaje przygotowywany do tworzenia własnych baz danych. Dzięki temu student/studentka jest w stanie umiejętnie i w kompleksowy sposób wykorzystać bazy danych na potrzeby zastosowań inżynierskich. Student/studentka powinna opanować wiedzę z zakresu informatycznych baz danych o materiałach, które obejmują programy komputerowe oraz internetowe bazy danych.