Kolokwia z Prawa Podatkowego oraz Finansów publicznych i prawa finansowego u Bartosza Kubista w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.