Program kursu z zakresu publicznego prawa gospodarczego obejmuje przede wszystkim regulację prawną podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, zagadnienia związane z prawem konkurencji, prawem zamówień publicznych, a także partnerstwem publiczno-prywatnym.